Type to search

Događanja Gospić Gradovi Otočac

Reagiranje Doma za starije osobe Ličko – senjske županije na iznesene neistine

Share

Priopćenje za javnost temeljem medijskih reagiranja predsjednika stranke Lipo Darka Milinovića od 25. siječnja 2023. i bivšeg ravnatelja Doma za starije osobe Ličko – senjske županije Ivana Bronzovića od 26. siječnja 2023. godine

Sukladno Zakonu o medijima i temeljem čl. 40. i 41. NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22 molim za objavu priopćenja.

Sukladno čl. 213 tadašnjeg Zakona o socijalnoj skrbi koji je bio na snazi 2017. godine, ne može se primiti u radni odnos kao radnik u djelatnosti socijalne skrbi niti poslove u djelatnosti socijalne skrbi može obavljati osoba koja je osuđena za kaznena djela koja su navedena u tom članku.

Sukladno potvrdi Ministarstva pravosuđa od 20. 09. 2017. g. Ivan Bronzović je pravomoćno osuđen za 2 kaznena djela iz čl. 236 i 129 KZ 97 (prikrivanje i prijetnja).

Kazneno djelo prikrivanja je kazneno djelo protiv imovine, a kazneno djelo prijetnje je kazneno djelo protiv slobode i prava čovjeka i građanina koja oboje ulaze pod čl. 261 st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi, koji je u vrijeme donošenja odluka bio opisan u čl. 213. tada važećeg zakona.

Prema tome radi se o osobi koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.) i kazneno djelo protiv imovine (glava XVII.) što je kao takva zapreka za rad u djelatnosti socijalne skrbi.

Poslodavac je dužan po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da osoba nije osuđena za kaznena djela.

Slijedom navedenog temeljem tadašnjeg čl. 213 Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017 g. Ivan Bronzović nije mogao biti imenovan za ravnatelja.

Isti po zakonu nije mogao niti jedan jedini dan raditi u djelatnosti socijalne skrbi, a radio je godinama bez ikakvog nadzora i protivno zakonu. Slijedom navedenog upravljanje Domom za starije bilo je godinama potpuno nezakonito i suprotno čl. 213 . Zakona o socijalnoj skrbi.

Ove odredbe su iznimno važne u praksi jer se u institucijama koje obavljaju djelatnosti socijalne skrbi ne može dopustiti da radi osoba koja je počinila kazneno djelo jer je riječ o institucijama koje bi prve trebale pružiti pomoć i brigu o osjetljivim skupinama društva. U slučaju imenovanja bivšeg ravnatelja svjesno se je išlo protiv zakonske zabrane što je dovelo do višegodišnjeg nezakonitog vođenja Doma za starije osobe Ličko – senjske županije, koja je prekinuta tek imenovanjem novog Upravnog vijeća Doma.

Napomena: Svi zainteresirani mediji navode iz ovog priopćenja mogu provjeriti kod nadležnog ministarstva – Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Dom za starije osobe Ličko-senjske županije

Ravnateljica

Ivanka Stilinović, dipl.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment