Type to search

Zanimljivosti

Uskoro novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite za mlade

Share

Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita omogućeno je subvencioniranje mjesečnog iznosa rate ili anuiteta korisnika kredita za stambeni kredit koji uzimaju kod kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno za izgradnju kuće, a sve u svrhu rješavanja stambenog pitanja.

U prosincu 2020. godine u Saboru usvojene izmjene i dopune Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Na prijedlog Vlade RH produljen je rok provođenja ove poticajne mjere za mlade sve do 2023. godine.
Za ovu svrhu u Državnom proračunu Republike Hrvatske u 2021. godini osigurano je 263.500.000,00 kn (213.500.000,00 kn za plaćanje subvencija iz obveza do 2021. i 50.000.000,00 kn za nove subvencije koje će se odobriti u 2021. godini).

Pravo na subvencioniranje stambenog kredita imaju svi građani mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.
Zaprimanje prijava u APN, koje banke predaju u ime svoje klijenata, najvjerojatnije će započeti 29. ožujka.

Leave a Comment