Type to search

Zanimljivosti

Šumarija Krasno – jedna od najstarijih šumarija u Hrvatskoj

Share

Ostanimo još malo na Krasnu Polju, u ljetnoj svježini Velebita. Sa web-a Hrvatskog šumarskog društva posudili smo fotografiju zgrade šumarije i stručnog osoblja šumarije Krasno početkom dvadesetog stoljeća.
Šumarije Krasno, Baške Oštarije i Petrova gora bile su prve šumarije osnovane davne 1765. godine, a šumarija Krasno jedina od njih opstala je do danas. Možda je ekipa na slici obilježavala 140. (?!!) godišnjicu postojanja.🌲🌳🐻

Hrvatske šume

Leave a Comment