Type to search

Gospodarstvo Zanimljivosti

Hrvatske šume d.o.o. dobile potvrdu neovisnih stručnjaka da se šumama gospodari prema najvišim svjetskim standardima

Share

Soil Association Certification Ltd, kao certifikacijsko tijelo akreditirano za provođenje FSC® nadzora gospodarenja šumama u cijelom svijetu, proveo je nadzor po prijavi udruge Vidra pod naslovom „Izvješće o krčenju šuma u Republici Hrvatskoj“ i upravo pristiglim Izvješćem odbacio sve primjedbe kao neutemeljene!

Tijekom srpnja ove godine tim od 6 međunarodnih stručnih inspektora boravio je u Republici Hrvatskoj po prijavi udruge Vidra/Zeleni odrd. Uvidom u gospodarenje šumama i na terenu i u dokumentaciji, inspektori nisu pronašli dokaze niti za jednu od primjedbi udruge. Upravo suprotno, dokazano je da se šumama gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima, na održiv i stručan način, sukladno FSC® certifikatu, te su sve primjedbe redom odbačene.
Štoviše, izvješće pokazuje da su sve provjerene gospodarske jedinice pokazale visoku razinu transparentnosti u planiranim i posječenim količinama. Zaliha drvna mase općenito je vrlo visoka. Tijekom terenskog obilaska stručni inspektori primijetili su da su područja označena u prijavi odsjeci koji se trenutno nalaze u fazi obnove u šumsko-uzgojnom sustavu jednodobnog gospodarenja. Fazu dovršnog sijeka u tom načinu gospodarenja aktivisti često proglašavaju devastacijom, iako je to samo jedna faza u obnovi šuma koja se ne može promatrati zasebno, već kao dio ciklusa obnove šuma. Šest međunarodnih inspektora u tjedan dana detaljnog terenskog obilaska i pregleda dokumentacije nije pronašlo niti jedan dokaz za tvrdnje udruge, već naprotiv, samo dokaze da se šumama gospodari održivo, na dugi rok i po najvišim svjetskim standardima.
Inače, Hrvatske šume d.o.o. nositelj su FSC® certifikata za gospodarenje šumama za cijelo područje državnih šuma još od 2002. godine, kad su postale prvo poduzeće u regiji koje je certificiralo svoje šume, što je predstavljalo velik iskorak i priznanje za šumarsku struku.
Za običnog građanina, kupca drvnih i papirnih proizvoda, zaštićeni FSC® logotip znači da je proizvod koji kupuje proizveden u šumama kojima se gospodari održivo, te da on svojim potrošačkim postupkom nije pridonio nemilosrdnom iskorištavanju šumskih resursa.
Cjelokupno izvješće certifikatorskog tijela možete pročitati na www.hrsume.hr

Hrvatske šume

Leave a Comment