Type to search

Događanja Politika

Županu Petryju uručen ugovor za sigurne kuće kako bi se zaštitile žrtve obiteljskog nasilja

Share

Na sastanku je naglašena otvorenost #VladaRH za sugestije predstavnika udruga i inicijativa u kreiranju politika zaštite žrtava od nasilja u obitelji, a koje će pridonijeti smanjenju nasilja, sankcioniranju počinitelja i dizanju budnosti i angažmana svih resora.

Također, u #NSK su uručena i posljednja dva ugovora za sigurne kuće na području Krapinsko-zagorske i Ličko-senjske županije u vrijednosti više od 17,9 mil. kn, a koje će žrtvama pružati sustavnu podršku, savjetovanje i pomoć za vrijeme korištenje usluga, ali i nakon izlaska iz skrbi.

Vlada 🇭🇷 nastavlja predvoditi borbu protiv nasilja u obitelji i nasilja nad ženama senzibilizacijom javnosti o važnosti prijavljivanja kroz kampanju #empatijasada ‘Za društvo bez nasilja’ kojom se želi spriječiti daljnje zlostavljanje, a potencijalno i spasiti nečiji život.

ℹ http://empatijasada.hr/

Leave a Comment