Type to search

Događanja Politika

Održana II. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije elektroničkim putem

Share

Danas, 28. srpnja 2021. godine održana je II. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije, elektroničkim putem.
Članovima Županijske skupštine su uz poziv i materijale za predložene točke dnevnog reda, zajedno dostavljene Upute o načinu elektroničkog glasovanja.
Na početku sjednice članovi Skupštine su bili upoznati s Izvješćem Mandatnog povjerenstva koj je utvrdilo da su ispunjeni zakonski uvjeti da 26. srpnja o.g. počinje mirovati mandat članici Županijske skupštine Mirjani Vrkljan Radošević iz Gospića, a Robertu Lilionu iz Karlobaga počinje mandat člana Županijske skupštine.
Članovi Skupštine su Izvješće Mandatnog povjerenstva primili na znanje.
Na sjednici su (od 27 nazočnih članova Skupštine) usvojeni sljedeći akti:

 1. Usvajanje Zapisnika sa I. Konstituirajuće sjednice Županijske skupštine (26 glasova «za» i 1«uzdržanim» glasom)
 2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Ličko-senjske županije za 2021. godinu (27 glasova «za»)
 3. DonošenjeOdlukeoizmjenamaidopunamaOdlukeoraspodjelirezultata poslovanja Ličko – senjske županije za 2020. godinu (26 glasova «za» i 1«uzdržanim» glasom)
 4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Ličko-senjske županije u 2021. godini (27 glasova «za»)
 5. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova Ličko-senjske županije u 2021. godini (27 glasova «za»)
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine (27 glasova «za»)
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Lučkoj upravi Novalja (26 glasova «za» i 1«uzdržanim» glasom)
 8. Donošenje Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Ličko-senjsku županiju (27 glasova «za»)
 9. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Projekta «Adaptacija dijela prostora Doma zdravlja Otočac za obavljanje zdravstvene djelatnosti u stacionaru Doma zdravlja» (27 glasova «za»)
 10. Donošenje Zaključka o davanju ovlaštenja Županu Ličko-senjske županije za poduzimanje svih radnji u svrhu realizacije Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt «Za bolji život u Ličko-senjskoj županiji», Kodni broj: UP.02.1.1.13.0453 (27 glasova «za»)
 11. Donošenje Zaključka po Izvještaju o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko-senjske županije za 2020. godinu (27 glasova «za»)
 12. Donošenje Zaključka po Izvješću o radu Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije LIRA –e za 2020. godinu (27 glasova «za»)
 13. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije
  (27 glasova «za»)
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Lučke uprave Senj (26 glasova «za» i 1«uzdržanim» glasom)
  15.Donošenje Programa razvoja i unaprjeđenja lovstva na području Ličko- senjske županije za razdoblje 2021. – 2025. godine (27 glasova «za»)
  16.Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru na području Ličko-senjske županije (27 glasova «za»)
  17.Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (17 glasova «za» i 10 «uzdržanih» glasova)
 15. Donošenje Rješenja o opozivu i prijedlogu članova u Nadzorni odbor Lika ceste d.o.o. Gospić (17 glasova «za» i 10 «uzdržanih» glasova)
 1. Donošenje Odluke o prijedlogu Uprave trgovačkog društva LIKA CESTE d.o.o. Gospić (17 glasova «za» i 10 «uzdržanih» glasova)
  S Dnevnog reda skinuta je točka:
 • Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-senjske županije.

Leave a Comment