Type to search

Gospić Politika

Predstavljamo Josu Živkovića i Nikolu Baburića – dužnosnike Temeljne organizacije HDZ-a Gospić

Share

Joso Živković, dipl. učitelj – predsjednik Temeljne organizacije HDZ-a Gospić

Joso Živković, dipl. učitelj, rođen je 1968. godine u Gospiću. Oženjen i otac jednog sina.
Živković je član HDZ-a od proljeća 1990. godine, te se kao dragovoljac Domovinskog rata 01. 04. 1991. priključio postrojbama ZNG-a koje su u to vrijeme bile u ustrojavanju.
Nakon odsluženja vojnog roka 1990. god. upisuje Pedagoški fakultet Rijeka – RJ Gospić. Iako u tom periodu većina studenata u ratnoj 1991. godini odlazi studirati u Rijeku isti ostaje u Gospiću te se kao dragovoljac pridružuje 118. brigadi i sudjeluje u obrani Grada Gospića i Like. U rujnu 1992. godine diplomira na Pedagoškom fakultetu u Rijeci te stječe stručni naziv nastavnika razredne nastave. Kratko vrijeme radi kao nastavnik u Osnovnoj školi „Anž Frankopan“ u Kosinju, a svoj profesionalni put dalje nastavlja kao časnik (natporučnik) Hrvatske vojske gdje je obnašao niz dužnosti: pomoćnik zapovjednika ZZM Gospić za IPD , načelnik stambene komisije MORH-a za ZP Gospić, predstojnika Ureda za obranu Gospić. Živković 2001. god. diplomira na Visokoj učiteljskoj školi u Zadru i stiče zvanje diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta povijesti. Isti 2007. godine prelazi u Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić na dužnost pročelnika ureda, dok je od 2019. zaposlen na radnom mjestu voditelja Službe pri MUP-u RH u Ravnateljstvu civilne zaštite, Služba civilne zaštite Gospić.
Uz navedene dužnosti Živković se dodatno obrazovao, te je 2005. god. završio Naprednu časničku izobrazbu, te stječe čin pričuvnog natporučnika HV-a.
Joso Živković je aktivan u društvenoj zajednici te je član Družbe „Braća hrvatskog zmaja“ Zagreb, HGSS Stanice Gospić, DVD Pazarišta te GD Crvenog križa Gospić Dobitnik je niza zahvalnica i priznanja, a nositelj je i Spomenice domovinsko rata.

Nikola Baburić, bacc. ing. prometa – potpredsjednik Temeljne organizacije HDZ-a Gospić

Nikola Baburić, bacc. ing. prometa, rođen je 1989. god. u Gospiću, gdje je završio osnovnu školu dok je srednješkolsko obrazovanje završio u Otočcu te stekao zvanje šumarski tehničar. Nikola daljnje školovanje nastavljam na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću gdje stječe zvanje bacc. ing. prometa, a nakon završetka obrazovanja stažira u Županijskoj upravi za ceste, nakon čega se zapošljava u prodajnom centru Lild u Perušiću. Svoj profesionalni rad Nikola nastavlja u Upravi šuma Gospić na radnom mjestu pomoćnog taksatora, a danas je zaposlenik HEP ODS-a, Elektrolika Gospić gdje radi na poslovima održavanja voznog parka.
Nikola je aktivni sportaš i dijete Milana Baburića, jednog od utemeljitelja Gospićkog ogranka HDZ-a koji ima status HRVI-a odnosno hrvatskog branitelja koji je prvog dan napada na Gospić nažalost ostao bez dijela noge.

LP

Leave a Comment