Type to search

Gospić

Obavijest o uklanjanju snijega i leda

Share

Sukladno člancima 110., 111. i 112. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik grada Gospića“ broj 07/19),obavještavamo pravne i fizičke osobe, vlasnike i posjednike građevina i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine na obavezu uklanjanja snijega i leda s pločnika uz nekretninu.
Snijeg i led s krovova zgrada čisti se kada postoji mogućnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaznika i vozila. Snijeg i leda s krovova zgrada dužni su ukloniti (čistiti) vlasnici zgrada.
Također, građani se obavještavaju da je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, vrtova i drugih slobodnih površina na ulice i pješačke staze, bacanje snijega ispred zgrade na ulicu, zatrpavanje snijegom slivnika i šahtova te deponiranje snijega i leda u parkove i zelene površine.
Ukoliko gore navedene obveze ne učine, komunalni redar dostavit će obavijest s rokom uklanjanja snijega i leda.
A ako pravne i fizičke osobe, odnosno vlasnici i posjednici nekretnina ne postupe po obavijesti redara nadležni upravni odjel Grada Gospića naručit će čišćenje snijega i leda od ovlaštene pravne ili fizičke osobe i troškove naplatiti od obveznika.
Za postupanje protivnom propisanim odredbama predviđene su i novčane kazne.

GRAD GOSPIĆ

Leave a Comment