Type to search

Događanja Politika

Župan Petry obišao brojne investicijske projekte na Udbini

Share

Danas je u Općini Udbina župan Petry u pratnji zamjenika župana Milana Uzelca, ravnatelja Županijske uprave za ceste Luke Matijevića i načelnika Općine Udbina Josip Seučeka obišao  dionicu ceste koja do sada nije bila asfaltirana i koja povezuje naselja Breštane (Podlapača) – Mekinjar u duljini 1.500 metara u što je uloženo cca 570.000,00 kuna te pilanu u koju je privatni investitor do sada uložio cca 10 milijuna kuna.

Uz to obišli su i gradilište Vatrogasnog doma u vrijednosti od 5 milijuna kuna, mjesno groblje u kojemu se grade staze, te gradilište vodovodne mreže u južnom dijelu naselja Udbina čija vrijednost radova iznosi cca 6 milijuna kuna.

Ovakve investicije pozitivan su primjer kako se zajedničkim snagama u maloj sredini može puno toga realizirati.

Marija Maras

Leave a Comment