Type to search

Događanja Gospodarstvo Gradovi Politika

U Ličko-senjskoj županiji održan kolegij s predstavnicima Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Share

U dvorani za sastanke Ličko-senjske županije danas je održan kolegij na kojemu su se okupili župan Petry i zamjenici župana te svi gradonačelnici i načelnici općina s područja Ličko-senjske županije, kao i mnogi drugi čimbenici na koje su se odnosile teme kolegija.

Na kolegiju se raspravljalo o usklađivanju Prostornih planova jedinica lokalne samouprave, kao i izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije Ličko-senjske županije, razradi korištenja Programa Lika te energetskoj učinkovitosti javnih zgrada i nastavku aktivnosti koje se odnose na zbrinjavanje otpada.

U drugom dijelu kolegija održan je sastanak s predstavnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, na kojem je nazočio direktor Fonda Luka Balen sa suradnicima, kao i predstavnici lokalnih komunalnih poduzeća. Teme ovog dijela kolegija odnosile su se na zbrinjavanje otpada i financiranje projekata gospodarenja otpadom iz sredstava fondova Europske unije. Također se razgovaralo o pozivu za energetsku obnovu zgrada javnog sektora, tj. mogućnostima prijave projekata s područja Ličko-senjske županije.

Nakon kolegija novinarima su se obratili župan Ernest Petry i direktor Fonda Luka Balen.

Direktor Balen izrazio je zadovoljstvo informiranošću i angažiranošću čimbenika iz Ličko-senjske županije te njihovim prijavljivanjem na mnoge natječaje. Razgovaralo se i o gospodarenju otpadom, energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Župan Petry nadovezao se na rečeno te izrazio zahvalnost svima koji su sudjelovali na ovoj koordinaciji.

– Mi smo jutros krenuli s radom i najviše se na koordinaciji govorilo o potrebama usklađivanja prostorno planske dokumentacije s novim projektima i potrebama jedinica lokalne samouprave, a cilj nam je uskladiti prostorne planove sa stvarnim potrebama u gospodarstvu, ali ujedno vodeći brigu i o očuvanju okoliša, a sve u skladu sa Zakonima i prostornim mogućnostima. Govorilo se i o budućem Programu Lika koji će se odnositi na gospodarska ulaganja, ulaganja u komunalnu infrastrukturu i društvene djelatnosti na području Ličko-senjske županije.

Mogu reći da smo po tom pitanju postigli puni konsenzus između sva četiri grada i svih osam općina i same Županije. S predstavnicima Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša razgovaralo se o zbrinjavanju otpada, pretovarnim stanicama i svemu vezanom uz temu gospodarenja otpadom. Kao što je rekao direktor Balen puno toga je već učinjeno vezano za energetsku učinkovitost javnih zgrada, a ujedno nam je cilj što više koristiti obnovljive izvore energije u zgradama javne namjene. Danas smo također dobili informacije koje će mjere u nadolazećem razdoblju biti financirane od strane Fonda, što je bitno kako bi se na vrijeme mogli pripremiti u cilju što veće iskoristiti sredstva koja nam budu na raspolaganju, kazao je ličko-senjski župan Ernest Petry.

 

Leave a Comment