Type to search

Događanja Gospić

Predstavljen Likamvs, časopis Muzeja Like Gospić

Share

Sinoć je predstavljen časopis Likamvs, prvi časopis Muzeja Like Gospić. Kao domaćin okupljenima se obratila dr. sc. Tatjana Kolak, ravnateljica Ustanove. U svom govoru osvrnula se na pokretanje časopisa, njegovu koncepciju, orijentaciju te na nastanak samog imena Likamvs. Naziv je nastao igrom riječi, aludirajući se na naziv Ustanove, ali i na engleski jezik (museum). Odabran je font koji referira na prošlost, te je ubačeno slovo v koje se na latinskom jeziku izgovara u. Na naslovnici se nalazi detalj starohrvatskog predromaničkog pletera iz Smiljana. Neki od strateških ciljeva koje je trebalo ostvariti pokretanjem časopisa su promocija, edukacija i upoznavanje posjetitelja sa muzejskim fundusom, zaposlenicima i muzejskom djelatnosti u cjelini.
Kao glavna urednica obratila se Marija Rukavina Vranić, koja je kroz prezentaciju predstavila sadržaj časopisa i zaintrigirala nazočne za daljnje čitanje.

Marija Maras

Leave a Comment