Type to search

Događanja Gospić

Održana završna konferencija za bolju zdravstvenu zaštitu građana Ličko-senjske županije

Share

“Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“ naziv je projekta čija je završna konferencija održana danas u dvorani Razvojnog centra Ličko-senjske županije. Projekt je financiran iz  EU i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sudionike završne konferencije najprije je pozdravila  zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačić.

Zahvaljujem svima vama koji ste sudjelovali u ovome projektu koji je svakako vrlo bitan za funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području naše Županije. Kroz ovaj projekt je osigurano 2,3 milijuna kuna u opremi i milijun kuna u manjim infrastrukturnim radovima u četiri Doma zdravlja. Ličko-senjska županija je u ovom projektu sudjelovala sa svojim brojnim službama kojima zahvaljujem na uspješnom angažmanu. Naša županija je osnivač osam zdravstvenih ustanova koje kroz decentralizirana sredstva financiramo u 2022. godini sa 8,9 milijuna kuna, a tako ćemo nastaviti i u sljedećoj godini. 

Vjerujem da će biti još ovakvih projekata, kao i prilagodbe novim organizacijskim  detaljima koji se tiču Domova zdravlja. Jedno od svakako važnih načela novoga Zakona o zdravstvu je načelo kvalitete čemu će odlično poslužiti nova medicinska oprema koju smo nabavili, rekla je zamjenica župana Jasna Orešković Brkljačića. 

O detaljima projekta govorila je pročelnica županijskog Upravnog odjela za školstvo, sport i kulturu Valentina Zdunić koja je rekla  mnoge detalje vezane uz projekt koji je pokrenut još 2018. godine, uz mnoge poteškoće koje su uspješno otklonjene. Među otegotne okolnosti Zdunić je istaknula epidemiju COVID-19.

Sve detalje ovoga projekta definirala je voditeljica projekta Irena Buneta, viša stručna savjetnica iz  županijskog Odjela za društvene djelatnosti koji bi prema tvrdnjama njegovih sudionika  trebao  označiti novi uspon kvalitete zdravstvene zaštite Ličko-senjske županije.

Leave a Comment